Jak vznikl Břichopas

Na konci roku 2005 se narodila naše první dcera, která ve dvou letech milovala pohádky Pojďte, pane, budeme si hrát. Mohla je vidět každý den opakovaně a vůbec se jí neomrzely. V díle >> Co to bouchlo << pronesl velký medvěd slavnou hlášku na adresu nezbedného míčku Artuše:

kolín2kolin1

V roce 2008 jsem zkusila nabídnout své ručně šité hračky na nově vzniklý Fler a nenapadla mne jiná přezdívka než Břichopas. Nebyl v tom žádný cíl o založení značky, žádný promyšlený marketing s příběhem. O tom, že existuje nějaký brand a budování značky, jsem v té době neměla ponětí. 

Prvním avatarem na Fleru byl vyšívaný medvídek :) Od té doby jsem navrhla a našila nespočetné množství hraček pro malé děti. 

Břichopas mě provázel dlouhých 10 let. Byl svědkem narození mých 4 dcer, proto mám mnoho z navržených hraček spojených s dětstvím mých dětí.

Logo jsem si navrhla sama, ale veškeré další grafické práce se úchvatně ujala grafička Eva Štefanová, kterou jsem objevila tenkrát také na Fleru. Jí vděčím za nepřehlédnutelnou a stylovou vizuální podobu Břichopase.

brichopastoys_logo
fler banner