Jak získat certifikát?

Tento článek vám ušetří spoustu času a také peněz.

Proč jej dávám volně k dispozici?

1. Osvěta. Záleží mi na tom, aby se malovýroba hraček obecně zprofesionalizovala. Aby bylo jasné nejen výrobcům, ale i zákazníkům, že když je hračka certifikovaná, je nejen bezpečná, ale také má svou cenu, kterou je třeba zaplatit. Certifikační proces jedné kolekce začíná na 40 tisících výše. Proto je třeba vnímat cenu certifikovaných hraček tak, jak si zaslouží. 

2. Chcete-li získat ověřené a aktuální informace, kontaktujte přímo pracovníky zkušeben (viz níže), nikdo jiný vám nedá kompetentnější informace. Pracovnice zkušeben jsou velmi aktivní a ochotní, předloží vám požadavky na míru. Stačí jim popsat svůj dotaz, příp. poslat fotky nebo vzorky produktů a potřebné informace vám předají. Poté, co si ujasníte rozsah zkoušek a uhradíte je, proběhne testování hraček.

3. V začátcích podnikání má každý hluboko do kapsy a tak každá ušetřená koruna je dobrá. Není zač :)

Co je třeba udělat, aby hračky splňovaly všechny potřebné normy a mohly jste je coby výrobci nabídnout na český trh? Přináším vám přehled základních informací se všemi potřebnými kontakty (pokud odkazy nefungují, googlete prosím, zadavatelé je občas mění a není v mých silách je neustále aktualizovat).

Zdejší informace vycházejí z mých zkušeností - textilní hračky pro děti do 3 let, takže nepostihují celou širokou oblast her a hraček (dřevěné hračky, deskové hry, kola, stany apod.), ale jako opěrný bod pro další kroky a zorientování poslouží velmi dobře. 

Problematika norem je velmi složitá a specializují se na ně (placené) agentury, navíc k mnohým informacím nemáte ani šanci se dostat (např. podrobné soupisy norem). Nejjednodušším způsobem je využít zkušební ústav coby autorizovanou osobu k posouzení shody. Všechny zdejší informace a kontakty jsem získávala nekonečně dlouhým pátráním po netu nebo od odborníků, kteří se v oboru pohybují a znají ho. První certifikační proces jsme absolvovali s hračkami Šapitó už v roce 2005 a další zkušenosti jsem získávala od odborníků ze zkušeben, z asociace hračky a distributorů hraček.

Co je hračka?
Za hračku se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let a podléhá
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb.


Zákony ČR

Epravo.cz

Your Europe.eu 

Směrnice Rady UE a Evropského Parlamentu (1988, 2008) 

Každá hračka, uvedená na trh EU, musí splňovat technické požadavky o bezpečnosti hraček. Hračka musí být opatřena označením CE, informacemi pro spotřebitele, ES prohlášením o shodě a technickou dokumentací.

Normy pro hračky

Základní požadavky na hračky stanovuje řada norem  ČSN EN 71-1 až 71-11, kde se hodnotí bezpečnost hračky. Co které normy hodnotí, můžete najít v tomto základním přehledu (Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky).

Přehled harmonizovaných norem - věstník EU

Označení
Označení CE je zkratka francouzského sousloví Conformité Européene (Evropská shoda).


Je to označení, kterým výrobce (příp. prodejce uvádějící výrobek na trh) dokládá, že je produkt vyrobený v souladu s patřičnými normami a požadavky nařízení příslušné vlády. Že tedy splňuje všechny požadavky na bezpečnost hraček. Označení CE není označením certifikátu, nezaměňovat. Toto označení vzniklo v 80.letech 20.stol. jako reakce na volný pohyb výrobků v Evropském Společenství a jako snaha sjednotit legislativu a normy o bezpečnosti výrobků. Legislativa je hodně složitá, nám stačí vědět, že hračky spadají do kategorie, které toto označení musí mít.

China_export_ce


odkazy:

BusinessInfo.cz
Konzument.cz


Prohlášení o shodě


Jde o písemný dokument, kterým výrobce dokládá, že hračka splňuje všechny požadavky české legislativy. Prohlášení si může výrobce vydat sám nebo využije autorizovanou osobu, tj. zkušební ústav. Pokud vydává prohlášení sám, je třeba k němu přiložit veškeré technické dokumenty, týkající se výrobního procesu a bezpečnosti produktu.
Toto prohlášení si od vás obvykle vyžádají obchodníci, neboť i po nich je případní kontroloři z České obchodní inspekce nebo Hygieny požadují. Toto prohlášení se archivuje 10 let (!) po uvedení hračky na trh.
 

  • jméno a adresa výrobce
  • předmět prohlášení, včetně barevného vyobrazení
  • identifikační číslo hračky
  • odkazy na příslušné normy
  • příp. formulaci, že "oznámený subjekt... (název, číslo)… provedl... (popis zásahu) … a vydal osvědčení"
  • datum vydání, místo vydání, podpis výrobce a funkce podepisující osoby.

    Pozn. k identifikačnímu číslu:  Každý výrobce musí zajistit, aby mohla být jeho hračka identifikována. Může to provést uvedením typu, série, sériového čísla, čísla modelu nebo jiného prvku. Podmínkou je zajištění vysledovatelnosti.
     


Vyrobeno v souladu s normou?

Hračky textilní se považují za vhodné pro děti do 3 let. Nařízení státu zní jasně: hračka musí být pro malé děti bezpečná a vy jako výrobci musíte doložit, že je vyrobená v souladu s normami. Doložit můžete třemi různými způsoby:

1. Můžete nechat výrobky odzkoušet v celém rozsahu nezávislou zkušebnou (popíšu níže).

2. Nebo necháte odzkoušet pouze to, co nejste schopni posoudit sami.

3. Můžete provést posouzení a zkoušky sami.

V souhrnu platí, že z hraček nesmí pro děti vyplývat žádné riziko a je třeba používat zdravotně nezávadné materiály. Pokud označíte výrobek jako dárkový předmět nebo suvenýr, je rozhodující, kde se bude prodávat. Pokud to bude v prodejně hraček, neuspějete. 

Také hračku, která má všechny znaky hračky pro děti mladší 3 let, např. chrastítko pro kojence, není možné označit piktogramem "Nevhodné pro děti do 3 let". A také je u tohoto produktu nutné mít potřebné dokumenty (prohlášení, CE, příp. certifikáty).

Hračky pro děti od narození do  3 let

Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 86/2011 Sb. Hračky musí splňovat požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Kritéria na bezpečnou hračku vyjmenovává MZ ve své Vyhlášce, v příloze Zvláštní požadavky na bezpečnost. Základními podmínkami zkráceně jsou, aby hračka nezpůsobila svou konstrukcí zranění dítěti při očekávatelné manipulaci, tedy aby nezpůsobila udušení, uškrcení, převržení a následné zranění, aby se drobnější části při manipulaci neoddělily, aby se u textilních výrobků (prolézačky, stany) dítě do materiálu nezamotalo, u dřevěných hraček neodřelo, nezranilo se o hroty, hračky se nesmějí stát zdrojem vznícení či otravy.


Zkušebny

Aby mohl být výrobek uveden na trh jako hračka vhodná pro děti do 3 let, je potřeba provést na ní zkušební testy, které se provádějí ve zkušebnách. U nás např.:

 Praktický přehled, jak probíhá proces posuzování shody, je na stránkách ITC Zlín ZDE.

Co se na hračce zkouší?

Zjednodušeně: hořlavost hraček, bezpečnost hraček (mechanické a fyzikální vlastnosti), zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost fólií).

U mechanických vlastností to je např. obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů. Z hraček, které do zkušebny pošlete, toho pohromadě pak mnoho nezůstane :)

Proces ozkoušení hračky je finančně celkem nákladný, pohybuje se v rozmezí 40-150 tisíc, záleží na materiálech a rozsahu zkoušek. Pokud se na hračce objeví více různých materiálů (u textilních třeba desénů), každý se testuje zvlášť a cena se pak může vyšplhat hodně vysoko.

A pozor: atesty mají omezené trvání, posouzení se musejí po 3 letech obnovovat, nebývá ale už tak nákladné, pokud výrobce přísežně potvrdí, že na výrobě nic neměnil.

Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení Protokol a na základě toho na žádost (a další poplatek v řádu několika tisíc) certifikát


Další ozkoušení hračky pak nese označení Bezpečné hračky (vydává ITC Zlín) a Bezpečná a kvalitní hračka (vydává ZÚLP). Zvláštním označením je pak značka Správná hračka, kterou vydává odborná porota z řad pedagogů, odborníků a výtvarníků, kteří hledají na hračce herní hodnotu, estetiku, provedení, originalitu. 

 

Označení hračky pro spotřebitele 

Hračka musí mít především označení výrobce (kontaktní adresa). U textilních hraček by měla být značka (logo) všitá pevně do tvaru výrobku příp. vyšita, tištěná apod., aby zkrátka nešla oddělit od výrobku a jeho výrobce byl "dohledatelný". U dřevěných hraček logo tištěné nebo vypálené do tvaru.

Informace, které musí hračka dále obsahovat, např. na obalu či visačkách:
Název výrobku, rozměry, použitý materiál (správně se mají používat druhové názvy vláken a ne jejich zkratky) a hlavně údaje o údržbě (symboly, návody). Důležitá je také informace o účelu použití a pro jakou věkovou hranici je hračka určená.

Základní rady pro hand made tvorbu:

Předměty nesmí být menší než 3 cm, to je průměr dětského hrdla - aby nedošlo ke spolknutí předmětu. Proto chrastítka, kousátka apod. by měla mít min. velikost 3 cm. Pozor na používání knoflíků, malých kuliček a dřevěných či plastových doplňků! U hraček pro kojence by se doplňky velikostně pod 3 cm neměly vůbec objevit (diskutabilní jsou např. oblíbené kojící korále).

Šňůrka, která vyčnívá z tvaru, nesmí přesahovat délku 14 cm, aby nedošlo k uškrcení dítěte. U hraček tahacích jsou podmínky definované jinak.

Výplně textilních hraček:
Dnes se používá výhradně antialergenní duté vlákno (100% polyester), buď v podobě pavučiny nebo kuliček. 

Pro autory, kteří vyrábějí hračky v malém, pro svou potěchu nebo obdarování, platí, že je třeba si ohlídat hlavně mechanické vlastnosti hračky. Poctivě si sami ozkoušet, zda se něco při silové manipulaci z hračky neuvolní. Zkušebny zkouší pro nás trochu nemyslitelné kombinace možných zranění. Cokoliv přišitého (knoflíky, vlasy, ozdoby) musí být zkrátka odolné. U tiskařských barev používat výhradně certifikované, aby se při oslintávání hraček neuvolňovaly nebezpečné látky. Hračky by také měly odolat běžné údržbě. Textilní by se měly dát prát, použité barvy (tisk, malba) vydržet. Setkala jsem se i s tím, že hračka, která vypadala solidně, nevydržela praní a všechny detaily po prvním vyprání zmizely. Občas mě zaskočí nekvalitní řemeslo některých tvůrců, šití horkou jehlou, špatně všité tvary apod. řemeslné lajdáctví. 

V okamžiku, kdy hračky nabízíte na trh, by měly mít ovšem platné atesty.  

Zajímavé a praktické odkazy:

Sdružení pro hračku a hru

Česká hračka - informační a poradenský portál

Česká kvalita
 

Česká obchodní inspekce

Starší neaktualizovaný portál E-hračky

Časopisy Hračka a hra, Svět hraček (už nevycházejí), Panenka

Sotex - asociace značení textilních výrobků (značení Zaručená kvalita)

Hračkobraní - letní festival hraček z přírodních materiálů v Kamenici nad Lipou